Page settings

Kenniscentrum

 
 • Inspiratiesessies

  Met regelmaat ontwikkelt en faciliteert Adecco Group Nederland aansprekende workshops in de vorm van inspiratiesessies. Hierbij werken wij nauw samen met gerenommeerde kennis- en trainingsbedrijven Lees meer...
 • White papers

  Bekijk hier de white papers van Ajilon Nederland. De meeste white papers zijn als PDF te downloaden. De meest recente white papers zijn ook als gedrukte versie te bestellen. Lees meer...
 • GTCI

  De GTCI is een jaarlijks prestatievergelijkingsonderzoek, waarbij de vaardigheden van landen op het gebied van concurrentie om talent gemeten worden. Lees meer...
 • Magazines

  Bekijk hier onze online magazines met nieuws en achtergronden over werk & Ajilon Nederland. Deze kunt u direct online doorbladeren Lees meer...
 • HR Update 2014/2015

  In de HR updates die we hier de komende tijd regelmatig gaan plaatsen staan voorgenomen en doorgevoerde aanpassingen in de wet- en regelgeving rond tijdelijk werk beschreven. Sommige daarvan kunnen voor uw organisatie verstrekkende gevolgen hebben. Met onze HR Updates kunt u daar tijdig op anticiperen. Lees meer...
 • Social Recruiting: A global Study

  Of je nu op zoek bent naar een baan of werkzaam ben als recruiter. Onze study heeft een aantal belangrijke inzichten voor jou.Lees meer...

Inspiratiesessies

Met regelmaat ontwikkelt en faciliteert Adecco Group Nederland aansprekende workshops in de vorm van inspiratiesessies. Hierbij werken wij nauw samen met gerenommeerde kennis- en trainingsbedrijven. Deelname aan de workshops is altijd gratis. Uw lokale vestiging is uw gastheer.

Inspiratiesessies van Adecco Group Nederland zijn bij uitstek inspirerende gelegenheden om op lokaal niveau met collega-ondernemers en/of HR managers te brainstormen over de uitdagingen van de hedendaagse, turbulente arbeidsmarkt.

Klik hier voor een overzicht van alle inspiratiesessies van Adecco Group Nederland.

Inspiratiesessies met Adjiedj Bakas

Eind mei 2015 vonden 2 inspiratiesessies met Adjiedj Bakas plaats

Voor dit seizoen vroegen we Adjiedj Bakas trends te delen rondom het thema 'Jeugd & Werk'. Het werd een inspirerende ochtend. De sessies zijn onderdeel van ons Way to Work 2015 programma, waarmee we de strijd aangaan tegen de jeugdwerkloosheid.

Hun toekomst, onze toekomst
"Als de jongeren de aansluiting missen, is dat het slechts denkbare scenario voor onze toekomst", zegt Bakas. "Ook het bedrijfsleven is bij machte om de mismatch te herstellen".

Wat beweegt de jeugd? Hoe gaan jongeren om met de flexibiliteit? Hoe groot is de kloof tussen het onderwijsveld en de werkvloer? Hoe dichten we die met training en opleiding?
Hoe gaan we het talent van jongeren optimaal benutten? Hoe zorgen we ervoor dat ze relevante werkervaring kunnen opdoen en hun ambities kunnen waarmaken?

Als trendwatcher en verkenner van de toekomst heeft Adjiedj Bakas daar ideën over. Getoetst aan wereldwijde trends, praktijkverhalen en wetenschappelijke inzichten. Binnenkort stellen wij de wrap up video van Adjiedj Bakas beschikbaar en publiceren wij het bijbehorende trendboekje van Adjiedj Bakas inzake Jeugd & Werk. Ook het trendboekje ontvangen?
Vraag het trendboekje aan bij uw Ajilon contactpersoon.  Eind oktober 2014 vond de aftrap plaats van de nieuwste reeks inspiratiesessies met Adjiedj Bakas.


Voor dit seizoen vroegen we Adjiedj Bakas trends te delen rondom het thema ‘Futureproof ondernemen’. In een schicht kun je van niets de grootste worden. Of door de concurrent worden weggevaagd. Zo grillig zijn markten en consumenten.

Op verzoek van Adecco Group Nederland woog Adjiedj Bakas de tijdgeest. Volgens Bakas is maximale wendbaarheid dé nieuwe succesfactor en vraagt het vinden en binden van creatieve goudhaantjes om nieuwe strategieën. Om wendbaar te blijven, worden Generatie en Workforce Management de nieuwe norm. Om te overleven, moeten we op zoek naar nieuwe schatten!

Hoe weert ú zich tegen de grilligheid van de economie? Hoe wapent u zich voor de nieuwe ‘war for talent’ die zich aan de horizon aftekent? Hoe we daar de beste voorwaarden voor creëren? Laat je inspireren. Met als motto “Futureproof ondernemen”. Bekijk hieronder de samenvatting van de sessies met Adjiedj Bakas in Q4 2014. Tevens hebben wij, in samenwerking met Adjiedj Bakas, een trendboekje uitgebracht.Terugblik sessies Adjiedj Bakas 2012/2013/2014

Inspiratiesessies Adjiedj Bakas Bijzondere chemie tussen Bakas en Adecco Group Nederland resulteert in drukbezochte relatie-evenementen en inspirerende trendboekjes.
 
In 2012, 2013 én 2014 heeft Adecco Group Nederland in samenwerking met Adjiejd Bakas inspiratiesessies georganiseerd voor haar relaties en prospects. Deelnemers aan de ‘Bakas-sessies’ waren goed te spreken over de informatie rond en tijdens de bijeenkomsten, over de kwaliteit en bereikbaarheid van de locaties en over de inhoud van het programma. Vooral de mogelijkheid om te netwerken met collega-ondernemers en HR-professionals is erg gewaardeerd.

Opvolgend op de sessies heeft Adecco Group Nederland samen met Adjiedj Bakas zijn er vijf Trendboekjes ontwikkeld. Een mooi naslagwerk op de thema's. Het laatste trendboekje lees je hierboven. De overige trendboekjes staan hieronder toegelicht.

Team in topvorm (2014)

Ajiedj Bakas nam ons april 2014 in 4 sessies mee in de verschillende trends rondom "de toekomst is sportief": "Als je voor elke positie de beste speler kiest, heb je nog geen sterk elftal, maar een team dat als los zand uiteen valt", sprak voetbalvedette Johan Cruijff en daarmee is een parallel tussen sport en werk helder. Ook in een bedrijf vormt een groep Toptalenten nog geen team dat het bedrijf het beste doet presteren.

De Nieuwe Werkelijkheid (2013)
In dit trendboekje beschrijft Bakas de opkomst van de belevingsindustrie, de positieve invloed van ICT op werkgelegenheid en werkbeleving, de kansen van opkomende markten als watermanagement en hernieuwde economie. De flexibilisering van werk zal in een ongekend tempo doorzetten maar zal worden gekoppeld aan goede sociale basisvoorzieningen. Met veel aandacht voor permanente educatie en een optimale work-life-balance. Met deze editie in de bijzondere 'Adecco-Ajilon-Bakas-Trilogie' sluit Adecco Group Nederland in 2013 een zeer geslaagd relatieprogramma af, dat voor herhaling vatbaar is.

Het Nieuwste Werken (2013)
 In dit trendboekje behandelt Bakas hete hangijzers als concentratieverlies op de werkplek als gevolg van privémail en social media, vergrijzing en ontgroening van de arbeidsmarkt, de kloof tussen onderwijs en bedrijfsleven, de opkomst van zzp'ers en werkende 60-plussers en de hang van de nieuwe generatie naar zingevend en maatschappelijk relevant werk.

Hoe IT en Internet ons werk veranderen (2012)
In het eerste trendboekje schets Bakas een zeer compleet beeld van de ingrijpende gevolgen die de informatisering heeft op onze samenleving, de economie en de arbeidsmarkt en de manier waarop we werk verdelen en beleven.

Klik in het menu op white papers om de eerste 5 boekjes van Adjiedj online door te bladeren.

Wilt u een boekje van Adjiedj Bakas ontvangen? Neem dan contact op met uw lokale Ajilon contantpersoon of stuur een e-mail naar marketing@adecco.nl met uw n.a.w. gegevens.

Bekijk hier de white papers van Ajilon Nederland. De meeste white papers zijn als PDF te downloaden. De meest recente white papers zijn ook als gedrukte versie te bestellen.

 

HR Update 2014/2015

HR Update juni 2015- versie 5
Klik hier voor de bladerbare versie
Deze HR Update is ook als PDF te downloaden
 

White papers Ajilon

Passion for Work (2015)
Klik hier voor de bladerbare versie
Deze whitepaper is ook als PDF te downloaden

Recruitment Update 2013
Klik hier voor de bladerbare versie
Deze white paper is ook als PDF te downloaden.

Future Jobs: How We Will Work in the Europe of the Future (2011) 
Klik hier voor de bladerbare versie
Deze white paper is ook als PDF te downloaden.


White papers Adecco Group Nederland


Adjiedj Bakas
Trendboekje Bakas: Futureproof Ondernemen (2014) - bladerbare versie
Trendboekje Bakas: Team in topvorm (2014) - bladerbare versie
Trendboekje Bakas: De Nieuwe Werkelijkheid (2013) - bladerbare versie
Trendboekje Bakas: Het Nieuwste Werken (2013) - bladerbare versie
Trendboekje Bakas: Hoe IT en Internet ons werk veranderen (2012) - bladerbare versie

Leeftijdmanagement (2012)
Klik hier voor de bladerbare versie
Deze white paper is ook als PDF te downloaden.


Wilt u een White paper ontvangen? Neem dan contact op met uw lokale Ajilon contantpersoon of stuur een e-mail naar marketing@adecco.nl met uw n.a.w. gegevens en welke White paper u wilt ontvangen.

 

GTCI

GTCI 2015 - Talent Aantrekken en Internationale Mobiliteit

De arbeidsmarkt verandert sneller dan ooit. De mondiale arbeidsmarkten worden hervormd door de economie, technologie, bevolkingssamenstelling, sociaal-maatschappelijke trends en overheidsbeleid. Deze factoren zijn bepalend voor hoe wij in de komende jaren gaan werken. Als we even stilstaan bij het feit dat de meeste mensen het grootste deel van hun tijd op hun werk doorbrengen − en dus een aanzienlijk deel van hun leven − zijn deze veranderingen voor ons allemaal van essentieel belang. 

Deze vijf drijvende krachten vormen de basis van vijf belangrijke ontwikkelingen voor de beroepsbevolking van morgen. Mobiliteit wordt steeds belangrijker voor zowel werkgevers als werknemers waarbij zogenaamde ‘hyperconnectiviteit’ de exacte locatie van het werk minder relevant maakt. Door de uitdagingen van de vergrijzende bevolking is inclusie een andere opvallende ontwikkeling met steeds meer nadruk op diversiteit op het werk. 

De arbeidskrachten van morgen zullen ook steeds autonomer zijn wat betreft hun werkhouding en niet alleen door alle communicatiegadgets waarover ze beschikken. Dit zal leiden tot een nieuwe ‘mix van werk en privéleven’ waarin een ‘baan’ niet meer beperkt blijft tot de traditionele werktijden en bedrijfslocaties maar werknemers hun werkuren en werkomgeving volledig zelf bepalen. Tot slot zullen de werknemers van morgen in deze nieuwe realiteit met meer volatiliteit en flexibiliteit een hele andere aanpak hebben bij hun keuze voor een baan dan hun voorgangers waarbij ‘het doel’ veel belangrijker is. 

Als we deze achtergrond in aanmerking nemen, wat zijn dan de belangrijkste aanbevelingen voor landen en bedrijven die de beste talenten moeten aantrekken om hun concurrentievermogen te versterken?

Uit de derde Global Talent Competitiveness Index van dit jaar, gezamenlijk opgesteld door INSEAD, Adecco en het Human Capital Leadership Institute uit Singapore, blijkt het grote belang van openheid voor het aantrekken van talent. En hoe toepasselijk in een tijd met aangrijpende beelden van grote groepen mensen die in beweging zijn, focust de meest recente GTCI zich vooral op talentmobiliteit. Mobiliteit, zo benadrukt het rapport, betekent tegenwoordig niet alleen maar de migratie van mensen maar een heel scala aan nieuwe mogelijkheden, vaak mogelijk gemaakt door de meest recente technologie naast managementpraktijken die zich aan het ontwikkelen zijn. 

‘Brain circulation’ wordt een term die veel meer van toepassing is dan ‘brain gain’ of ‘braindrain’ in het bepalen van de mogelijke voordelen voor alle landen. Ongeacht of het een land van bestemming, een land van doorreis of land van oorsprong is.
Mobiliteit houdt ook in kansen grijpen om kennis en deskundigheid te vergroten op manieren die tot voor kort ondenkbaar waren − denk maar eens aan de grote aantallen studenten die nu online cursussen en colleges volgen die worden aangeboden door toongevende onderwijsinstellingen. Ondertussen betekent mobiliteit voor werkgevers niet meer alleen het plaatsen van de traditionele expats maar vooral ook het verplaatsen van banen naar locaties met veel talenten. En om te kunnen concurreren bij het aantrekken van talent, moeten landen ook vertrouwen op het vermogen van hun bedrijven om professionele managementpraktijken te omarmen en kansen te creëren voor snelle en relevante loopbaanontwikkeling. Want dat is waar de meest veelbelovende jonge mensen van nu om vragen. 

Met name voor de millenniumgeneratie is mobiliteit een kernfactor geworden bij het bepalen van een mogelijke loopbaan en de keuze voor de juiste werkgever. Het zal duidelijk zijn dat mobiliteit bijdraagt aan het ontwikkelen van talent en daarmee de speciale aandacht en investeringen verdient van zowel landen als bedrijven. Bedrijven − en landen − die deze signalen niet opmerken, zullen hiervoor de prijs betalen. 

Zonder deze herdefiniëring van mobiliteit is het onmogelijk om inzicht te krijgen in de belangrijke rol van landen die zichzelf een positie aan het verwerven zijn als de ‘talentkampioenen’ van de wereld. Net zoals in eerdere jaren staan hoge-inkomenslanden hoog in de lijsten van 2015, zoals Zwitserland, Singapore en Luxemburg die de hoogste scores laten zien. Ook Noord-Amerika en Noord-Europa zijn prominent aanwezig evenals Nieuw-Zeeland en Australië − allemaal landen met een lange immigratietraditie.

Met het mondiale bereik en de vele inzichten is de GTCI een actiemiddel voor voortdurende verbeteringen in het koppelen van talent aan economische ontwikkeling en een instrument om de dialoog te stimuleren tussen overheden, bedrijven, de academische wereld, professionals en burgers. Dit rapport helpt ons de onderliggende kwesties van talentenconcurrentie te begrijpen en de veranderende krachten die inwerken op de markt. Hiermee neemt ons vermogen toe om de duizenden bedrijven die klant van ons zijn, te bedienen evenals de honderdduizenden werkzoekenden die ons benaderen voor hulp en advies in elk stadium van hun loopbaan. 

Welke boodschappen zijn er voor de regelgevers en werkgevers over de hele wereld op basis van de meest recente bevindingen? Voor regelgevers en overheden blijven structurele hervormingen om barrières en bureaucratie te verwijderen en het vereenvoudigen van de arbeidsmarkten van het grootste belang. Dit in combinatie met het verlagen van belastingen op arbeid, het stimuleren van onderwijs en training waar nodig en het ondersteunen van start-ups. 

Werkgevers moeten zich sterk inzetten voor diversiteit en training, het bevorderen van interculturele omgevingen en een (bedrijfs)cultuur van onderlinge uitwisseling zodat iedereen hier baat bij heeft. Het is van belang dat ze investeren in technologie in het algemeen en in hyperconnectiviteit in het bijzonder om zo mobiliteit en flexibiliteit een stimulans te geven. Daarnaast moeten bedrijven ook stappen nemen om autonomie en netwerken bij hun personeel te faciliteren. En naast de pure fysieke mobiliteit, zouden ze moeten werken aan het koesteren van een bredere ‘mobiliteitinstelling’ − een reeks doelen die van levensbelang zijn in het huidige concurrentielandschap dat steeds vloeibaarder wordt met een groeiend aantal uitdagingen.  Maar er is één boodschap die boven alle conclusies van de GTCI van dit jaar uitsteekt, en dat is het belang van het mobiliseren van talent om de welvaart te stimuleren. 

Alain Dehaze
CEO Adecco Group 

Wij nodigen u graag uit om de website van Adecco Group Nederland te bezoeken voor meer informatie over de GTCI en de resultaten daarvan.
Magazines

Ajilon Newsflash

De nieuwsbrief van Ajilon!
 
Blader door de newsflash
of download de nieuwsbrief in PDF

Ajilon Young Professionals Update - Juni 2014

Blader door de newsflash
of download deze in PDF

E-work

Het E-magazine dat handelt over 'werk', een onderwerp waar Ajilon als geen ander thuis in is. De manier waarop organisaties werk organiseren en de wijze waarop we als individuele mensen met werk omgaan, verandert permanent en verschilt van land tot land. Daarom is het praktisch om een bekende te hebben, die de weg weet, waar ook ter wereld, en zich vanuit een missie inzet voor Your Best Fit!

Bekijk hier de e-WORK van september 2014

Bekijk hier de e-WORK van december 2013 

Bekijk hier de e-WORK van oktober 2012

Bekijk hier de e-WORK van april 2012
HR UPDATE 2014/2015 - Hét spoorboekje voor tijdelijk werk

Wij hebben een HR Update 2014/2015 voor u klaar liggen. Hierin staan doorgevoerde en aanstaande aanpassingen in de wet- en regelgeving rond tijdelijk werk beschreven. Sommige daarvan kunnen voor uw organisatie verstrekkende gevolgen hebben. Met onze HR Update kunt u daar tijdig op anticiperen. Gezien de hervormingsambities van de zittende coalitie zal Adecco Group Nederland meer HR Updates samenstellen als de actualiteit daar aanleiding toe geeft.

Per 1 januari 2014 is de nieuwe Ziektewet ingegaan, ook wel bekend als ‘Bezava’, voluit: Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid vangnetters. De wet heeft verstrekkende gevolgen voor de werkgeversverantwoordelijkheid richting medewerkers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Het komt er in het kort op neer dat u als werkgever blijft betalen voor tijdelijke medewerkers die ziek zijn op het moment dat hun arbeidsovereenkomst afloopt (of kort nadien ziek worden). In de nu beschikbare HR Update van Adecco Group Nederland ziet u snel hoe de nieuwe regels luiden en hoe u de financiële risico’s optimaal kunt beheersen.

Nieuwe flexwetgeving per 1 januari 2015 én 1 juli 2015
De nieuwe Ziektewet is een feit. Daarnaast komt er nog heel veel andere nieuwe wet- en regelgeving aan. Ook die hebben we voor u op een rij gezet. De HR Update geeft tekst en uitleg over aanstaande aanpassingen in de flexwetgeving, ingaande per 1 januari 2015 en per 1 juli 2015. Met als meest ingrijpende wijziging dat per 1 juli 2015 opeenvolgende tijdelijke contracten in de nieuwe situatie niet binnen een periode van drie jaar maar in maximaal twee jaar mogen worden aangegaan. Dit is sterk van invloed op de wijze waarop u flexwerk gaat organiseren. Maar bijvoorbeeld ook de (nieuwe) aanzegplicht, de beperkingen voor het gebruik van proeftijd en een non-concurrentiebeding – ingaande per 1 januari 2015 – gaan impact hebben op het aannamebeleid en de processen daar om heen. Wat betekent dit allemaal voor essentiële wetsbepalingen als de ketenregeling, de terugvalregeling, het uitzendbeding en de (introductie van een) aanzegplicht? U leest het in de HR Update.

Patrick Bakker, CEO Adecco Group Nederland: “Flexibele arbeid is een kernvoorwaarde om in de ‘nieuwe economie’ bij constant veranderende marktomstandigheden het verschil te blijven maken. Het aantal mensen dat binnen flexmodellen aan die economische ontwikkeling bijdraagt, blijft groeien. Hun zekerheden en rechtsbescherming moeten goed geregeld zijn en als werkgevers hebben we de verantwoordelijkheid de wet- en regelgeving strikt na te leven. Dat begint met kennis van vaak gecompliceerde bepalingen. Met onze HR Updates dragen we aan die kennis bij.”

Veranderingen in ontslagrecht

Per 1 juli 2015 worden veranderingen in het ontslagrecht geëffectueerd. Binnen de nieuwe regels is het van cruciaal belang dat werkgevers de juiste procedures en ontslagroutes volgen. Vergissingen kunnen verstrekkende gevolgen hebben!

Beloningsregeling ABU CAO voor Uitzendkrachten

Dinsdag 30 september 2014 heeft de ABU-delegatie CAO voor Uitzendkrachten een cao-akkoord bereikt met alle vakbonden over de wijziging van de lopende ABU CAO voor Uitzendkrachten. De afspraken worden thans nader uitgewerkt. De belangrijkste verandering op beloningsgebied is de introductie van toepassing van de inlenersbeloning vanaf de eerste dag; dit gaat de standaard regel worden per 30 maart 2015.  Bekijk hier het laatste nieuws aangaande het CAO-akkoord

Ook deze veranderingen worden beschreven in de HR Update die tevens in een praktisch schema voorziet, dat het ‘Arbeidsrecht nu en straks’ in één overzicht inzichtelijk maakt.


Nieuws

Bekijk het laatste nieuws van 10 oktober 2014 aangaande het CAO akkoord 
Bekijk het nieuws van 11 juni 2014


Download de HR Update

HR Update juni 2015 - versie 5
Klik hier voor de bladerbare versie
Deze HR Update is ook als PDF te downloaden (NL) or download the PDF in English

 
Social Recruiting: A global Study

Adecco’s Global Social Recruiting Study nu beschikbaar!

Of je nu op zoek bent naar een baan of werkzaam ben als recruiter. Onze study heeft een aantal belangrijke inzichten voor jou.

Werkzoekenden: Haal het meeste uit de ongelimiteerde mogelijkheden door het goed gebruik van Social Media
Recruiters: Kom erachter hoe je de kwaliteit kunt verbeteren van je Social Media activiteiten.


Achtergrond
Het digitale tijdperk veranderd de recruitment wereld. Het geeft organisaties de mogelijkheid om gericht kandidaten te bereiken en om nieuwe vormen van employer branding vorm te geven. Daarnaast biedt dit tijdperk nieuwe mogelijkheden voor kanidaten om in interactie te komen met potentiele werkgevers. Recruitment is dynamischer dan ooit mede door de opkomst van Social Media, zowel voor kleine als grote organisaties. Voor werkzoekenden, is social media een waardevol middel om nieuwe carrière kansen te vinden.

De Study
Recruiting wordt steeds meer social and Adecco wilt weten hoe het werkt. We hebben van 18 maart t/m 2 juni 2014 een uitgebreide survey gehouden en van 17.272 kandidaten en 1.501 recruiters uit 24 landen antwoorden gekregen over vragen rondom dit onderwerp. We willen begrijpen hoe kandidaten zoeken naar vacatures op social media, welke middelen ze gebruiken en hoe ze zichzelf online presenteren. Ook hebben we recruiters vragen gesteld om te ontdekken hoe organisaties acties zijn op social media, welke middelen zij gebruiken en waar ze naar kijken in het recruitment proces.

De study kijkt op globaal en lokaal niveau o.a. naar de volgende punten:

- Het gebruik van social media
- De effectiviteit van social media in het verbinden van kandidaten met openstaande vacatures
- De belangrijkheid van online reputatie
- Hoe recruiters de online mogelijkheden gebruiken op zoek naar geschikte kandidaten

Downloads

Internationale (Global) Study

Rapport Study onder werkzoekenden in Nederland
Rapport Study onder recruiters in Nederland

Voor een overzicht van alle studies in de diverse landen waar Adecco Group actief is klik hier