Page settings
 

Adecco Group Nederland overtuigt CVZ met aanbieding op maat


 
Zaltbommel, 10 oktober 2013 – Door zich vooraf te verdiepen in de markt en organisatie en in de offertefase al concrete oplossingen te bieden voor specifieke flexvragen, heeft Adecco Group Nederland het CVZ (College voor Zorgverzekeringen) kunnen overtuigen van de kwaliteiten van haar HR- dienstverlening. Resultaat: sinds 1 augustus is Adecco Group Nederland officieel medeverantwoordelijk voor de inzet van tijdelijke medewerkers bij de overheidsinstantie en aan de verbetering van daarmee samenhangende processen. De eerste nieuwe flexwerkers zijn al geplaatst, kort na het ondertekenen van het contract.
 
Het contract heeft een geldigheidsduur van twee jaar, met twee verlengingsopties voor nog eens een jaar. Naast Adecco Group Nederland zijn twee andere flexleveranciers geselecteerd. Hier is een aanbesteding aan vooraf gegaan, in overeenstemming met de richtlijnen voor overheden. Met de contracten zijn enkele miljoenen gemoeid. De drie flexleveranciers bedienen het CVZ in onderlinge concurrentie. Iedereen dingt mee naar de aanvragen die het CVZ uitzet, volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Op deze manier bouwt het CVZ extra garanties in voor de snelheid en kwaliteit waarmee open plekken in de organisatie worden bezet.
 
Namens de overheid waakt het CVZ, gevestigd in Amsterdam, over de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van ons Nederlandse zorgsysteem. Naast haar advies- en toezichtfunctie voert het CVZ veel administratieve beheertaken uit. Ook onderhoudt het CVZ contacten met verzekerden. De werkzaamheden kennen verschillende piekmomenten. De pieken worden opgevangen met de inzet van tijdelijke medewerkers.
 
Vertrouwd met de wereld van zorgverzekeraars
“Doordat we voor veel zorgverzekeraars actief zijn, kennen we de cycli die voor deze sector kenmerkend zijn goed”, vertelt Liesbeth van Horssen, Bidmanager bij Adecco Group Nederland. “Onze organisatie is daar zowel landelijk als lokaal op ingesteld. Overal in Nederland hebben we speciale pools beschikbaar van gemotiveerde krachten die al lange tijd aan onze organisatie verbonden zijn en vaak door ons worden opgeleid en getraind. Hierdoor kunnen we uitzonderlijk snel op urgente aanvragen inspelen, met talentvolle mensen die over de vereiste competenties en affiniteit beschikken.”
 
Meetbare criteria voor snelheid en kwaliteit
Snelheid van handelen en kwaliteit zijn punten waar het CVZ in de aanbesteding maximale nadruk heeft gelegd. Voor spoedaanvragen werd een invultijd van 4 uur vereist; voor reguliere aanvragen van 72 uur. Adecco is daar in haar aanbieding ‘overheen’ gegaan: 2 uur voor spoedgevallen, 48 uur voor ‘gewone’ aanvragen, met de zekerheid dat kandidaten aan alle competentie-eisen voldoen. Hier zijn ondubbelzinnige kwaliteitsafspraken (KPI’s) over gemaakt, met transparante meet- en evaluatieprocedures.
 
Een overtuigende aanbieding
Liesbeth van Horssen: “We kunnen deze beloften waar maken, doordat we zo goed in de zorgverzekeringssector zijn ingevoerd. De vraag van CVZ spitst zich toe op administratieve ondersteuning en extra capaciteit voor het klantcontact center. Daar hebben wij altijd gekwalificeerde medewerkers voor beschikbaar, doordat we onze mensen via een ingenieus planningssysteem laten rouleren, en doordat we de operationele processen op lokaal niveau aansturen. In onze aanbieding hebben we vanuit onze kennis en ervaring bewust goed geanticipeerd op de kansen en knelpunten bij CVZ. Daarbij hebben we aangegeven wat in onze visie efficiënter kan en waar eventueel kostenbesparingen mogelijk zijn. Met een breed samengesteld ‘bidteam’ hebben we alle opties tot in de details uitgewerkt. Op die manier hebben we CVZ kunnen overtuigen van de kwaliteiten van onze dienstverlening en van de wederzijdse winst die we gaan boeken door als partners op te trekken.”
 
Over Adecco Group Nederland
Adecco Group Nederland bestaat uit Adecco (General Staffing), Ajilon en Badenoch & Clark (Professional Staffing), Lee Hecht Harrison (loopbaan- en talentontwikkeling) en Pontoon (workforce solutions, recruitment process outsourcing en workforce consulting). Adecco is binnen alle vakgebieden actief, bij grootbedrijven, MKB en overheden. Ajilon spitst zich toe op (young) professionals en freelancers in IT, Finance, Engineering en Technology. In Nederland is Adecco actief met circa 1.000 medewerkers vanuit ruim 150 vestigingen. Wereldwijd is de Adecco Group de grootste aanbieder van HR-oplossingen met meer dan 31.000 medewerkers, actief vanuit ruim 5.200 kantoren in meer dan 60 landen.
 

Noot voor de redactie
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Rinus Wittenberg, Marketing,
06-53919796, rinus.wittenberg@adecco.nl. Voor algemene informatie verwijzen wij u naar www.adecco.nl.