Page settings
 

Almere en Adecco nemen samen verantwoordelijkheid


Zaltbommel - 5 april 2013
 
Almere heeft begin 2012 HR-dienstverlener Adecco Group Nederland gecontracteerd om voor de gemeente tijdelijke medewerkers te vinden en te binden. Naar goed overheidsgebruik zijn daar direct SROI-afspraken bij gemaakt (Social Return On Investment). Met als uitgangspunt dat 5% van de jaaromzet moest terugvloeien in de gemeentekas door mensen vanuit een uitkeringssituatie naar werk te bemiddelen. Adecco Grouo Nederland heeft ruimschoots aan die opdracht voldaan. Ook voor 2013 bestaan concrete plannen om mensen die langs de zijlijn staan actief aan werk te helpen.
 
‘Voor wat hoort wat’, daar komt het SROI-principe op neer. Wie geld verdient aan de overheid, doet daar iets voor terug. “Dit past uitstekend in ons beleid, waarin Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen verankerd is”, zegt Pieter van der Lippe, die als areamanager West-Nederland eindverantwoordelijk is voor de samenwerking met gemeente Almere. Die samenwerking is zo ‘winstgevend’ voor de maatschappij, dat het praktijkvoorbeeld is opgenomen in de publicatie Duurzaam werken aan werk, verzorgd door de ABU (de brancheverenging van uitzendorganisaties) en gemeentekoepel VGN.
 
Bruggen bouwen
Almere heeft geregeld behoefte aan flexwerkers, onder meer bij de Stadsreiniging maar ook op uiteenlopende administratieve functies. Pieter van der Lippe: “Bij elke vacature kijken we eerst of we deze kunnen invullen met mensen die als uitkeringsgerechtigde geregistreerd staan. Zij krijgen een voorkeurspositie, waarbij we ons realiseren dat we bruggen moeten bouwen. Om de stap naar de arbeidsmarkt te vergemakkelijken, zetten we in de werksituatie professionele begeleiders in. De resultaten zijn verrassend. In 2012 hebben we 25 mensen structureel aan werk kunnen helpen. Vanuit een uitkeringssituatie.”
 
In 2013 wil Adecco Group Nederland nog een belangrijke stap verder gaan door ook het lokale bedrijfsleven bij het initiatief te betrekken. Pieter: “Nu is het een een-tweetje tussen ons en de gemeente. Door de maatschappelijke verantwoordelijkheid breder te trekken, op lokaal niveau, weet ik zeker dat we veel meer werkzoekenden perspectieven kunnen bieden. Er is heel veel potentie, als we maar willen investeren in dat extra steuntje in de rug.”
 
Almere is niet het enige succesvolle SROI-initiatief bij Adecco Group Nederland. In elke regio is een ervaren medewerker vrijgemaakt om projecten die aansluiten bij het MVO-beleid van de grond te tillen. Het meest aansprekende en eigenlijk ‘uit de hand gelopen’ project is de deelname in JINC, een in 2003 opgerichte non-profit organisatie die jongeren uit achterstandswijken op weg helpt naar de arbeidsmarkt. Pieter: “Vanuit Adecco Group Nederland zijn we ooit met vrijwilligers uit onze eigen organisatie begonnen met sollicitatietrainingen voor schooljeugd, heel persoonlijk en kleinschalig. Op dit moment bereikt JINC op deze manier ruim 10 duizend scholieren per jaar en kunnen we het nauwelijks nog bijbenen. Het is hoopgevend om te zien hoe relatief kleine initiatieven tot iets groots kunnen uitgroeien!”
 
Over Adecco Group Nederland
Adecco Group Nederland bestaat uit Adecco (General Staffing), Ajilon, Badenoch & Clark en Modis (Professional Staffing) en Lee Hecht Harrison (loopbaan- en talentontwikkeling). Adecco is binnen alle vakgebieden actief, bij grootbedrijven, MKB en overheden. Ajilon spitst zich met de inzet van beginnende en ervaren professionals toe op de werkgebieden IT, Finance, Engineering en Technology. In Nederland is Adecco actief met circa 1.000 medewerkers vanuit ruim 150 vestigingen. Wereldwijd is de Adecco Group de grootste aanbieder van HR-oplossingen met meer dan 33.000 medewerkers, actief vanuit ruim 5.500 kantoren in meer dan 60 landen.
 
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Rinus Wittenberg, Marketing Manager, 06 53919796, rinus.wittenberg@adecco.nl. Voor algemene informatie verwijzen wij u naar www.adecco.nl en/of www.ajilon.nl