Page settings
 

Facebook populair bij zoeken naar werk


Is Facebook een goede omgeving om naar vacatures te zoeken en er ook direct op te reageren?

 
Bezoekers van adecco.nl vinden van wel. De vraag stond een kleine maand op de website van de personele dienstverlener die in Nederland met 150 vestigingen vertegenwoordigd is. Circa 2.500 bezoekers namen de moeite de vraag te beantwoorden. Daarvan zei de meerderheid volmondig ja.
 
De uitslag van de online poll bevestigt nog eens dat Facebook sterk in opkomst is voor het plaatsen van en zoeken naar vacatures. Tot voor kort werd vooral het zakelijke netwerk LinkedIn genoemd als carrièresite, maar Facebook (955 miljoen gebruikers, wereldwijd) begint een stevig woordje mee te spreken. Steeds meer organisaties plaatsen ‘werken bij’ pagina’s op Facebook en het aantal apps om vacatures zichtbaar te maken, schiet als paddenstoelen uit de grond. Facebook gebruikers hebben geen enkele moeiten met deze versmelting van zakelijk en privé. Velen geven in meerdere onderzoeken zelfs aan graag bereid te zijn vacatures binnen hun eigen netwerk door te zetten.
 
Versmelting zakelijk/privé is geen probleem
De social media spelen zo langzamerhand een hoofdrol in het spel van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. LinkedIn is vooral populair onder kenniswerkers en professionals. Groepen als zorg- en winkelpersoneel zijn echter nauwelijks op LinkedIn actief. Die groepen zijn wel op Facebook te vinden en dat is intussen tot het bedrijfsleven doorgedrongen. Meer dan de helft van alle Nederlandse bedrijven is met vacatures op Facebook actief. Dat geldt ook voor Adecco Group Nederland (Adecco en Ajilon), die daarnaast actief aanwezig is op zowel LinkedIn als Twitter.
Respons opvallend hoog

Adecco Group Nederland is eind 2012 begonnen met het plaatsen van polls op haar websites die vooral worden bekeken door jongeren en (latent) werkzoekenden. De respons was vanaf het directe begin opvallend hoog. De op deze manier anoniem ingezamelde informatie is bedoeld om in beeld te brengen hoe de nieuwste generatie denkt over werk en over diensten die door organisaties als Adecco Group Nederland verleend worden. Gezien de uitslag van deze poll zullen Adecco en Ajilon zeker voorzieningen treffen om Facebook nog intensiever te gaan gebruiken!
 
Over Adecco Group Nederland
Adecco Group Nederland bestaat uit Adecco (General Staffing), Ajilon, Badenoch & Clark en Modis (Professional Staffing) en Lee Hecht Harrison (loopbaan- en talentontwikkeling). Adecco is binnen alle vakgebieden actief, bij grootbedrijven, MKB en overheden. Ajilon spitst zich toe op de inzet van ervaren en beginnende professionals in de werkgebieden Engineering, Finance, IT en Technology. In Nederland is Adecco actief met circa 1.000 medewerkers vanuit ruim 150 vestigingen. Wereldwijd is de Adecco Group de grootste aanbieder van HR-oplossingen met meer dan 33.000 medewerkers, actief vanuit ruim 5.500 kantoren in meer dan 60 landen.
 
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Rinus Wittenberg, Marketing Manager, 06 53919796, rinus.wittenberg@adecco.nl. Voor algemene informatie verwijzen wij u naar www.adecco.nl en/of www.ajilon.nl