Page settings
 

Hoger opgeleiden verkiezen zingeving boven geld en status


Zaltbommel, 31 oktober 2013 – Hoger opgeleiden kiezen eerder voor opdrachten met relevante professionele of maatschappelijke waarde, dan voor status of het grote geld. Dat blijk uit de uitslag van een onlangs gehouden poll van Ajilon, de Professional Staffing specialist van Adecco Group Nederland. Bijna 40% van de deelnemers gaf aan zingeving in het werk het belangrijkst te vinden. Status kwam op de tweede plaats, met iets meer dan 36% en de factor geld eindigde met 25% op de laatste plaats.

Deze uitkomst klopt met het beeld dat Ajilon heeft van de jongere generatie. Jonge professionals zijn flexibeler, ambitieuzer en vrijheidslievender. Ze zijn opgegroeid met snelle communicatiemiddelen, permanent online en echte netwerkers. Ze werken liever voor een onderneming met een goede maatschappelijke reputatie dan voor bedrijven die hier niets mee doen.

Your Best Fit

Met de vergrijzing in het vooruitzicht wordt het steeds belangrijker dat organisaties jongeren aantrekken die straks de plaats innemen van de generatie die met pensioen gaat. Belangrijk hierbij is dat er een goede fit is met de wensen van de jongeren. Organisaties zullen dus naast een goed arbeidsvoorwaardenpakket rekening moeten houden dat ze beschikken over voldoende maatschappelijke waarden om zodoende aantrekkelijk te zijn en te blijven voor de jongeren.

Ajilon

Ajilon is de Professional Staffing specialist van Adecco Group Nederland en focust zich op de vakgebieden IT, Engineering, Finance en Technology. Young Professionals vinden bij Ajilon een unieke “kickstart” in de vorm van traineeships met optimale persoonlijke begeleiding. Ervaren professionals in de genoemde vakgebieden kunnen rekenen op uitdagende opdrachten en maximale faciliteiten om zich verder te ontwikkelen. Ajilon beschikt over een gevarieerd MVO-programma waarin aangesloten professionals en opdrachtgevers actief participeren.

Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Rinus Wittenberg, Marketing Manager, 06 53919796, rinus.wittenberg@adecco.nl. Voor algemene informatie verwijzen wij u naar www.adecco.nl en/of www.ajilon.nl