Page settings
 

strijd tegen laaggeletterdheid


Adecco Group Nederland betrekt klanten actief bij strijd tegen laaggeletterdheid

Zaltbommel, 25 januari 2013

Personele dienstverlener Adecco Group Nederland introduceert een servicepakket op maat om haar klanten actief te betrekken bij de strijd tegen laaggeletterdheid. Klanten kunnen kiezen uit een serie praktijkgerichte workshops om bij eigen medewerkers bewustzijn te creëren rond het vitale belang van taal. De nadruk ligt op de persoonlijke winst in zowel de privé- als beroepssfeer voor medewerkers die op dit moment kampen met een taalachterstand. De inspanningen die Adecco Group Nederland op dit gebied onderneemt, sluiten goed aan bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid die de personele dienstverlener neemt op thema’s als persoonlijke ontwikkeling, opleiding en loopbaanbegeleiding.

Wie onvoldoende in staat is zich mondeling en/of schriftelijk uit te drukken in de Nederlandse taal,ondervindt grote, sociale problemen. In het werk ontbreekt de aansluiting met collega’s, in de privésfeer dreigt isolement. Handelingen die we als vanzelfsprekend beschouwen, een mailtje versturen of boodschappen doen, zijn problematisch. Laaggeletterdheid is een serieus maatschappelijk probleem: meer dan 1,5 miljoen volwassen mensen hebben ermee te kampen. Dit levert voor de mensen zelf enorme drempels op. Laaggeletterdheid kost bovendien geld in de vorm van meer ziekteverzuim en fouten omdat instructies niet goed worden begrepen.

Signaleren en doorverwijzen
In 2010 heeft STOOF (Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche) zich namens de sector verbonden aan de doelstellingen van de Stichting Lezen & Schrijven die de strijd tegen laaggeletterdheid onder leiding van H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden heeft opgepakt. In het verlengde daarvan is Adecco Group Nederland begonnen eigen medewerkers op te leiden om taalproblemen bij flexwerkers die zich op een vestiging komen inschrijven, te herkennen. De doelstelling is dat alle 150 vestigingen van Adecco Group Nederland deze signaal- en doorverwijsfunctie gaan vervullen. Nu al leidt dit tot aansprekende individuele successen via cursussen die flexwerkers kosteloos kunnen volgen.

Specialistische workshops als extra dienstverlening
In 2013 gaat Adecco Group Nederland nog een stap verder. Klanten kunnen gebruikmaken van gespecialiseerde workshops, samengesteld en uitgevoerd door Flair Talen in Diemen, in 1997 opgezet om met training en coaching toenemende communicatieproblemen op de werkvloer te tackelen. De workshops zijn divers en sterk praktijkgericht. Thema’s lopen uiteen van ‘Veiligheid op de werkvloer’ en ‘Schrijfvaardigheid Nederlands’ tot ‘Adviseren en ideeën presenteren’ en ‘Solliciteren met een goed CV’. Klanten kunnen ervoor kiezen de workshops in eigen huis plaats te laten vinden, of op een speciaal daarvoor uit te kiezen locatie. De ruim duizend vestigingsmedewerkers van Adecco Group Nederland gaan de workshops de komende tijd actief bij klanten onder de aandacht brengen. Met als motto: samen afrekenen met laaggeletterdheid.

Over Adecco Group Nederland
Adecco Group Nederland bestaat uit Adecco (General Staffing), Ajilon, Badenoch & Clark en Modis (Professional Staffing) en Lee Hecht Harrison (loopbaan- en talentontwikkeling). Adecco is binnen alle vakgebieden actief; Ajilon spitst zich toe op professionals, Young Professionals en freelancers in IT, Finance, Engineering en Technology. In Nederland is Adecco actief met circa 1.000 medewerkers vanuit ruim 150 vestigingen. Wereldwijd is de Adecco Group de grootste aanbieder van HRoplossingen met meer dan 33.000 medewerkers, actief vanuit ruim 5.500 kantoren in  meer dan 60 landen.

Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Rinus Wittenberg, Marketing Manager, 06 53919796, rinus.wittenberg@adecco.nl. Voor algemene informatie verwijzen wij u naar www.adecco.nl en/of www.ajilon.nl