Kennisgeving werknemers collegas flexkrachten

Beknopte kennisgeving voor werknemers en opdrachtnemers over hoe hun gegevens worden verwerkt

Click here for the English version

Tijdens je werkzaamheden voor ons verzamelen en gebruiken wij je persoonsgegevens om onze relatie te beheren. Meer informatie over hoe wij je persoonsgegevens gebruiken, vind je in de privacyverklaring.

1. Privacy van persoonsgegevens
1.1 Je erkent hierbij dat je de Privacyverklaring voor Werknemers (het “Beleid”) hebt gelezen en de inhoud ervan hebt begrepen. Je bevestigt dat je op de hoogte bent gesteld van het verzamelen en verwerken van je persoonsgegevens in overeenstemming met het Beleid.
1.1.1 Je bevestigt met name dat je op de hoogte bent gesteld van de wereldwijde overdracht (met inbegrip van naar landen die misschien niet dezelfde gegevensbescherming bieden) van je persoonsgegevens die je Werkgever of Klant van je heeft, aan andere werknemers en afdelingen, vestigingsplaatsen van de wereldwijde Adecco organisatie en aan derden (zoals beschreven in het Beleid) waarbij bekendmaking aan dergelijke derden noodzakelijk is in het kader van een normale bedrijfsvoering of bij wet vereist is (in elk afzonderlijk geval tot de mate waarin dit wettelijk is toegestaan);
1.1.2 toezicht op communicaties in overeenstemming met punt [2], onderstaand, “Toezichtkennisgeving voor Werknemers;” en
1.1.3 het uitvoeren van betrouwbaarheidsonderzoeken tot de mate waarin dat wettelijk is toegestaan.

1.2 De gebruikte term “(persoons)gegevens” betreft ook (persoons)gegevens over derden zoals je echtgeno(o)te en kinderen (als je die hebt) voor wie je de zorg hebt, tot de mate waarin dat wettelijk is toegestaan. De term “gevoelige informatie” betreft diverse categorieën gevoelige persoonsgegevens waarvoor in de toepasselijke privacywetgeving is vastgelegd dat deze een bijzondere behandeling vereisen, met inbegrip van bepaalde omstandigheden waarvoor uitdrukkelijke toestemming nodig is. Deze categorieën kunnen bestaan uit persoonsgegevens waarover of waardoor we kunnen bepalen of afleiden wat het ras of de etnische achtergrond van iemand is, zijn of haar politieke overtuiging of andere vergelijkbare overtuigingen of levenshoudingen, lidmaatschap van een vakbond of beroepsorganisatie, fysieke of geestelijke gezondheid, genetische of biometrische gegevens, seksuele geaardheid, of gerechtelijke gegevens (met inbegrip van informatie of iemand een strafbaar feit heeft gepleegd of hiervan is beschuldigd). We verwerken alleen “gevoelige informatie” in je rechtsgebied tot de mate waarin dat wettelijk is toegestaan.

1.3 Je gaat vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens waartoe je toegang hebt tijdens (en na afloop) van je dienstverband of opdracht in overeenstemming met het Beleid en alle toepasselijke beleidslijnen en procedures van Adecco, de moedermaatschappij van Adecco en aan Adecco gelieerde bedrijven. Je gebruikt met name persoonsgegevens enkel en alleen in verband met en tot de mate waarin dat nodig is voor doeleinden van je dienstverband of opdracht (en dat geldt ook voor de periode na je dienstverband of opdracht).

1.4 Je leeft alle regels en reglementen na die vermeld staan in het Adecco Personeelshandboek.

1.5 In onze Privacyverklaring voor Werknemers vind je meer informatie over de doeleinden waarvoor we je persoonsgegevens verzamelen en hoe we deze gegevens gebruiken, de entiteiten waaraan we je persoonsgegevens kunnen bekendmaken en hun locatie, de gevolgen voor jou als we geen persoonsgegevens van je verzamelen, en hoe je toegang krijgt tot je persoonsgegevens en deze kunt corrigeren, of een klacht kunt indienen over hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan (zoals een e-mail sturen naar het Adecco Privacy Office op adecco.globalprivacy@adecco.com.

2. Toezichtkennisgeving voor Werknemers
Je stemt ermee in dat Adecco toezicht mag houden op je gebruik van alle elektronische communicatiesystemen van het Bedrijf en dat Adecco dit toezicht mag vastleggen wegens beveiligingsredenen, om ervoor te zorgen dat de regels en reglementen van het Bedrijf worden nageleefd en om de gerechtvaardigde zakelijke belangen van Adecco na te streven. Je zult het beleid dat Adecco van tijd tot tijd kan afgeven voor (het gebruik van) elektronische communicatiesystemen, naleven.

Adecco,
April 2018