Een optimale bedrijfsvoering met de inzet van interim professionals

Als organisatie is het prettig om te weten dat u zorgeloos flexibele professionals kunt inhuren om uw bedrijfsvoering te optimaliseren. Als juridisch opdrachtgever neemt Ajilon Freelance de risico’s bij het inhuurproces uit handen en zorgt ervoor dat al uw inhuurdossiers voldoen aan de wettelijke eisen.

Onze belofte

  • Ajilon Freelance houdt te allen tijde haar dossiers actueel en volledig en stelt op verzoek, documentatie hieruit, binnen de privacywetgeving, ter beschikking. 
  • Ajilon Freelance garandeert een gestandaardiseerd compliant proces waarin continu de balans wordt gezocht in enerzijds de gewenste snelheid vanuit u, als de klant versus de benodigde zorgvuldigheid in onboarding vanuit Ajilon Freelance en anderzijds een realistisch, positief-kritische advisering vanuit Ajilon Freelance versus de benodigde continuïteit in dienstverlening bij onze klant.
  • De professional wordt op een juridisch juiste wijze gecontracteerd. Ajilon Freelance vrijwaart haar opdrachtgever van alle inhuurrisico’s op het gebied van belastingen en sociale premies.
  • Bij inzet van freelancers draagt Ajilon Freelance verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor eventuele fiscaalrechtelijke en arbeidsrechtelijke risico’s indien wij ¬– na een grondige ingangscontrole en tussentijdse toetsing – positief advies hebben afgegeven (continuering) voor inzet van freelancer.
  • Ajilon Freelance neemt de administratieve rompslomp over, van wettelijk verplichte documenten, contractmanagement tot facturatie.
  • Ajilon Freelance volgt de complexe, veranderende wetgeving op de voet en adviseert uw organisatie – gevraagd en ongevraagd – over de impact en gevolgen voor uw HR beleid, zodat u zich op uw strategische kerntaken kunt richten.
  • Samengevat: uw organisatie kan professionals geruisloos blijven inhuren en deze flexibele schil blijven inzetten om uw bedrijfsvoering te optimaliseren in geval van capaciteitsbehoefte bij “piek, ziek of kennis specifiek.

Monitoren overheidsbeleid (on)mogelijkheden inzet Freelancers

Ajilon Freelance is medeoprichter van het Platform voor zzp-dienstverleners (powered by ABU). Wij trekken op met ondernemersvereniging VNO/NCW in de lobby richting het kabinet, waardoor we bij voorgenomen wijziging in wet- en regelgeving, proactief aanpassingen kunnen doorvoeren in werkwijze, processen en procedures en onze klant kunnen voorlichten over de eventuele impact op basis waarvan beleidskeuzes gemaakt kunnen worden. Ook sturen we op regelmatige basis notificaties over de tussentijdse ontwikkelingen naar onze klanten, Freelancers en leveranciers en nodigen laatstgenoemden uit voor kennissessies indien er relevante ontwikkelingen zich voordoen.